Gezondheidscentrum Mathenesserlaan

Uw Privacy  

Het Gezondheidscentrum bewaart van elke patiënt / cliënt administratieve en medische gegevens. U heeft er recht op te weten wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. Het gaat immers om uw privacy. 
Hier kunt u lezen welke rechten u als patiënt / cliënt heeft en waar de medewerkers van het gezondheidscentrum zich aan moeten houden.

Het gezondheidscentrum hanteert een aantal regels voor het omgaan met persoonsgegevens. Dat is ook wettelijk verplicht. Deze regels staan in het privacyreglement dat u bij de balie kunt opvragen.

Het gezondheidscentrum gaat  zorgvuldig om met uw gegevens. Alleen de hulpverleners die u behandelen, en hun assistenten mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Als u bezwaar heeft tegen overleg tussen uw hulpverleners, dient u dat expliciet aan uw hulpverlener kenbaar te maken.

U heeft recht uw gegevens te bekijken. Als u ziet dat deze niet kloppen, dan kunt u eisen dat ze worden verbeterd of verwijderd. Als de gegevens op zich wel juist zijn, maar de zorgverlener volgens u onzorgvuldig met die gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op deze website.

Incidenteel geeft het gezondheidscentrum aan andere instellingen gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Het centrum let er dan zorgvuldig op dat er maatregelen worden genomen die de privacy van de patiënten / cliënten volledig waarborgen. Een onderzoeker kan niet zien dat het om uw gegevens gaat. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens, dan kunt u dat kenbaar maken aan een van de hulpverleners, of aan de intern coordinator van het gezondheidcentrum.

Bij sommige onderzoeken is het wel van belang om te weten om welke patiënt / cliëntgegevens het gaat. In dat geval moet het gezondheidscentrum eerst om uw toestemming vragen.
Als u nog vragen heeft  over uw privacy binnen het gezondheidscentrum kunt u zich wenden tot de intern coordinator.

Contact
 
Mathenesserlaan 309
3021HK ROTTERDAM
010 - 477 50 33
Spoedlijn 010-2440180
Fax 010-4767310
010-4767310
Openingstijden
ma 8:00 - 17:00
di 8:00 - 17:00
wo 8:00 - 17:00
do 8:00 - 17:00
vr 8:00 - 17:00
Fysiotherapie is ook geopend buiten kantoortijden