Op dit moment zijn er meerdere huisartsen uitgevallen door covid. De wachttijden zullen langer zijn dan wat u gewend bent en er zal meer zorg op afstand plaatsvinden. Excuses voor het ongemak.

I.v.m. de uitbraak van het corona virus verzoeken wij u NIET zonder overleg naar het gezondheidscentrum te komen. Neem zo nodig TELEFONISCH contact op. Meer informatie vindt u hier.

Praktijkondersteuners huisarts

Praktijkondersteuner somatiek

Praktijkondersteuners somatiek zijn aangesteld om een aantal taken van de huisarts over te nemen. Zij richten zich voornamelijk op voorlichting over lichamelijke ziekten en op het begeleiden en controleren van langdurige ziektebeelden, zoals diabetes (suikerziekte), longaandoeningen en hoge bloeddruk.

De praktijkondersteuners somatiek in het Gezondheidscentrum Mathenesserlaan zijn Babette van der Lugt, Jeanine Jansen en Sofia Asvestas. Zij organiseren eigen spreekuren. Als het nodig is, leggen ze ook huisbezoeken af. De praktijkondersteuners overleggen regelmatig met uw huisarts en zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

      Contact met Babette

    Contact met Jeanine

 

Sofia Asvestas is praktijkondersteuner bij de praktijk van dr Kremer Hovinga en dr Dagnelie en dr Sana.

Haar werkdagen zijn woensdag-donderdag-vrijdag

010-2210121
06-21320066

s.asvestas@gcml.nl
 

Wat kunnen de praktijkondersteuners van Gezondheidscentrum Mathenesserlaan voor u betekenen?

 • Begeleiding bij Diabetes Mellitus (suikerziekte)
  De praktijkondersteuner zal u uitleg geven over wat de ziekte inhoudt en wat u zelf kunt doen om de suikerwaarde in het bloed zo mooi mogelijk te houden. Eens per drie maanden komt u als suikerpatiënt op het spreekuur voor controle en advies.
 • Controle bij hart- en vaatziekten (CVRM)
  Patiënten die in het verleden een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt worden door de praktijkondersteuner eenmaal per jaar opgeroepen voor controle. Samen met de praktijkondersteuner wordt een risicoprofiel en eventueel behandelplan opgesteld.
 • Begeleiding bij Astma en COPD
  Bij patiënten met astma en/of COPD neemt de praktijkondersteuner eenmaal per jaar een spirometrie (longfunctietest) af. Er wordt gekeken hoe de functie van de longen is en welk effect de inhalatiemedicatie heeft.
 • Ouderenzorg
  De praktijkondersteuner ouderenzorg inventariseert de problemen en de behoeften van de cliënt. Dit doet zij op de verschillende leefdomeinen. Zij stelt aan de hand van de inventarisatie in overleg met cliënt en huisarts een behandelplan op. De praktijkondersteuner ouderenzorg overlegt regelmatig waar nodig met wijkverpleegkundige, ouderenspecialist, geriater, welzijnswerkers en mantelzorgers.

 

Praktijkondersteuner-GGZ

In het Gezondheidscentrum zijn Cisca Hardenbol en Margo Boeren werkzaam als praktijkondersteuner GGZ.

     Contact met Cisca Hardenbol

  Contact met Margo Boeren

Cisca Hardenbol is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met een aanvullende opleiding. Zij heeft veel ervaring met verschillende doelgroepen en problematiek.

Margo Boeren is psychiatrisch verpleegkundige met een aanvullende opleiding POH-GGZ.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

Psychische klachten komen veel voor. Hierbij kunt u denken aan klachten zoals angst, somberheid, stress, problemen op het werk of school, rouw of levensfaseproblemen.

Psychische klachten kunnen uw stemming en prestatie erg beïnvloeden. Soms lukt het even niet meer goed om hier zelf uit te komen. De meeste van deze klachten zijn echter goed te behandelen of hanteerbaar te maken door middel van een aantal gesprekken met een professionele hulpverlener.

Het eerste gesprek heeft u met uw huisarts zelf, deze bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft en stuurt u zo nodig door naar de POH-GGZ.

Bij de POH-GGZ krijgt u eerst een oriënterend gesprek waarin probleemverheldering plaatsvindt. Daarin wordt tevens afgesproken hoe de gesprekken verder ingevuld gaan worden, of wordt u eventueel doorverwezen naar passende hulpverlening.

 

Praktijkondersteuner-Jeugd

 

Anja de Rover is sinds 2002 werkzaam als jeugdverpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg in Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Delfshaven.

Haar klanten binnen CJG zijn ouders met kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De visie vanuit CJG is dat alle kinderen en jongeren er recht op hebben om gezond en veilig op te groeien. Dit willen ze bereiken in samenwerking met ouders, jongeren en onze ketenpartners.

Sinds juni 2020 is Anja praktijkondersteuner Huisarts Jeugd bij GCML.

We hopen dat door deze samenwerking ouders en kinderen, jongeren sneller de op de juiste plek terecht komen met hun vragen/zorgen. 

Contact
 • 010 - 2210121 Kremer Hovinga
  010 - 2210127 Dagnelie & Sana
  010 - 2210122 Niemantsverdriet, Struik & Veraart
  010 - 2210123 van der Lugt
  010 - 4775033 receptie GCML
 • Spoedlijn 010 - 2440180